top of page
  • John Evans

Cabaret Canolfan y Mileniwm yn dod ag Oerwyd a Thrills y Tymor Calan Gaeaf Hwn gyda HAUS OF CYMRU YN
Mae hi wedi bod yn wythnos syfrdanol i Gabaret Canolfan Mileniwm Cymru a gyfarfu gan "Haus of Cymru Presents... Horrible Drag!" Yn strafagansa Calan Gaeaf arbennig, roedd yr arddangosfa wefreiddiol hon yn cynnwys amrywiaeth o actau swynol, gan gynnwys doniau llusgo nodedig fel Cas Elusennol cyn-fyfyriwr Drag Race UK RuPaul, Feels like Seven, Chlo Mydia, KiKi Babs, a Ryder Allnight, pob un ohonynt wedi creu cymysgedd syfrdanol. o arswyd a hudoliaeth a allai ddeffro'r meirw. O Burlesque Calan Gaeaf i'r soirée drag arswydus hon, mae Cabaret Canolfan Mileniwm Cymru wedi cael ffordd ddrygionus o roi'r union beth y maent yn ei sgrechian i selogion Calan Gaeaf ar gyfer y tymor arswydus hwn gyda chymysgedd o sioeau sy'n siŵr o wneud i chi sgrechian am fwy.

Wrth galon y noson roedd y perfformwyr hudolus a fu’n serennu ar y llwyfan. Gyda'r Achos Elusennol enigmatig yn teyrnasu'n oruchaf, sy'n adnabyddus am ei dull avant-garde a'i steil llusgo rhyfeddol, nid dim ond lladd y llwyfan a wnaeth hi (pun bwriadol); hi a'i dychrynodd, ei swyno, a gadawodd y gynulleidfa dan ei swyn. Fe wnaeth teimlad Brasil Feels Like Seven wau dapestri o swyngyfaredd ac arswyd, gan swyno’r gynulleidfa gyda’i phresenoldeb hudolus. Cyfuniad di-ffael o synwyrusrwydd (llawer o sgrechian) a'r macabre oedd ei gweithred, gan adael argraff barhaol ar bawb yn ddigon ffodus i'w gweld. Roedd y syfrdanol Chlo Mydia yn pelydru ceinder ac yn edrych yn gyfartal; Er nad oedd yn arbennig o arswydus fel y soniodd amdani ei hun, roedd hi'n dal i ddod â'r edrychiadau, yr egni a'r rhestr chwarae cracio. Roedd talentau lleol KiKi Babs Haus of Cymru a’r brenin llusg Ryder Allnight yr un mor allweddol wrth greu’r noson hon o ddychryn. Daethant â’u cymysgedd unigryw o arswyd a hudoliaeth i’r llwyfan, gan atgoffa pawb fod sîn drag Caerdydd yn gyforiog o dalentau mawr. Yr hyn a wnaeth y noson hon yn wirioneddol arbennig oedd y vignette o actau wedi’u curadu’n ofalus a adawodd unrhyw garreg heb ei throi i greu awyrgylch o anesmwythder, gyda gwaed, sgrechian, ac ambell fraich ar goll. Cyfunodd pob perfformiwr eu harddull nodedig yn feistrolgar gyda thro arswydus, gan ei wneud yn berffaith ar gyfer tymor Calan Gaeaf.

Ychwanegiad newydd i'r noson oedd penderfyniad Cabaret i agor y bar awr cyn y sioe. Mae hyn yn galluogi gwesteion i gael diod a dod o hyd i fwrdd cyfforddus, gan osod y llwyfan ar gyfer noson hamddenol a phleserus. Cyffyrddiad bach ydyw, ond un sy’n gwneud gwahaniaeth, gan sicrhau bod y gynulleidfa’n gartrefol ac yn barod i gael eu trwytho yn y danteithion iasol sy’n aros. Ymhellach, mae Cabaret wedi estyn ei groeso trwy aros yn agored awr ar ôl diweddglo’r sioe. Roedd y penderfyniad hwn yn caniatáu i'r gynulleidfa fwynhau'r awyrgylch ar ôl y sioe heb y pwysau i ruthro allan. Mae'n ddewis sy'n dangos ymrwymiad y lleoliad i ddarparu profiad croesawgar a di-frys i'w westeion.

Mae cabaret yn y Ganolfan yn gyson yn dod yn ofod yng Nghaerdydd sy'n cynrychioli diwylliant queer a'r avant-garde. Mae'n noddfa i'r rhai sy'n chwilio am rywbeth gwahanol a beiddgar, ac mae'n parhau i wthio ffiniau'r hyn y gall llusgo a pherfformiad fod. "Haus of Cymru Yn Cyflwyno... Llusgwch Ofnadwy!" yn dyst i ymroddiad y lleoliad i gynnal digwyddiadau sy'n unigryw ac yn adfywiol i'r brifddinas.0 comments

コメント


bottom of page