top of page
  • Natasha Devon

Dwi'n gynghreiriad traws balch!Fe wnes i blymio i mewn i'r hyn a elwir yn 'ddadl traws' yn gyfan gwbl ar ddamwain. Yn 2017 rhoddais araith awr o hyd yng nghynhadledd Flynyddol Cymdeithas Ysgolion y Merched. Am tua deg munud siaradais am y niwed y gall rhagdybiaeth heteronormative ei wneud i iechyd meddwl pobl LHDTC+ (sydd eisoes yn bregus yn ol yr ystadegau) a phwysigrwydd defnyddio iaith gynhwysol. Awgrymais y gallai cynrychiolwyr newid o ddweud 'helo merched' wrth annerch grwpiau o ddisgyblion i 'helo bawb'.


Ystyriais hwn yn awgrym cwbl annadleuol. Pa mor anghywir oeddwn i. Y diwrnod wedyn ymddangosais ar bum tudalen gyntaf pob papur newydd mawr yn y wlad gyda phenawdau fel 'Cyn-ymgynghorydd y Llywodraeth yn Gorchymyn Athrawon i Stopio Dweud Bechgyn a Merched'. Awgrymwyd fy mod yn rhan o grŵp lobïo pwerus, fy mod yn ceisio argyhoeddi pob plentyn eu bod yn anneuaidd a fy mod yn 'drysu' plant ag 'ideoleg rhywedd'. Taflodd pob ‘rabble rouser’ asgell dde eu hunain i'r pentwr. Yr oedd gan Piers Morgan rant amdano (obvs). Dilynodd cyfres o fygythiadau marwol a thraeisio trwy fy rwydeithiau a'm gwefan. Bum mlynedd yn ddiweddarach, rwy'n dal i'w cael.


Er gwaethaf hyn, rwy'n falch iddo ddigwydd. Yn gyntaf, oherwydd iddo fy ngorfodi i wneud rhywfaint o ymchwil manwl i rywedd (bloedd mawr i academyddion yn UWL ac UCL a’m helpu gyda hyn) ac yn ail oherwydd iddo ddangos i mi yn union pa mor amlwg yw agenda 90% o’r cyfryngau, ar hyn.


Mae'r ymdrechion i bortreadu pobl drawsryweddol a'u cynghreiriaid nid yn unig yn beryglus, ond hefyd yn llawer mwy trefnus a phwerus nag ydyn nhw, ond wedi gwaethygu. Rwyf wedi gweld sut mae dryswch pobl am, neu eu amwysedd tuag at, leiafrif bach wedi'i harneisio a'i droi'n ofn. Nawr mae'r 'cwestiwn traws' (fel y'i gelwir yn aml ac yn arswydus) wedi dod yn frwydr ganolog y Rhyfeloedd Diwylliant.


Mae gennyf gydweithwyr yn y cyfryngau – blaengarwyr yr wyf yn parchu ac yn edmygu eu gwaith – sy'n gwrthod gwneud sylw ar unrhyw stori sy'n cynnwys pobl drawsryweddol, mor wenwynig ac ymrannol yw'r 'ddadl' ynghylch eu hawliau a'u bodolaeth. Mae'n wir bob tro y byddaf yn siarad ar fy sioe LBC, neu'n ysgrifennu trydariad, sy'n ceisio disgleirio'r gwirionedd ar ymdrechion i gamliwio a niweidio'r gymuned drawsryweddol, mae wythnos neu fwy o gam-drin yn dilyn. Ond mae wedi cyrraedd pwynt nawr lle na allaf beidio ei ddweud, nid yn unig oherwydd na allaf oddef gweld grŵp agored i niwed yn cael ei fwlio, ond oherwydd ei fod mor amlwg i mi na fydd hyn yn dod i ddiwedd gyda nhw.Rydw i wedi darganfod lle mae trawsffobia yn arwain, mae homoffobia, hiliaeth a misogyny yn dilyn yn ddiwrthdro. Yn wir, mae llawer o’r un bobl a oedd yn fy nghasáu i ddechrau, oherwydd fy safiad ar hawliau trawsryweddol, wedi mynd ymlaen i’m cam-drin yn seiliedig ar fy statws fel menyw gymysg, ddeurywiol. Mae yna hefyd ddamcaniaeth cynllwyn yn gwneud y rowndiau fy mod yn gyfrinachol drawsryweddol, oherwydd ni allai menyw cis byth fod mor dal, llydan-ysgwyddau a throed mawr â mi (ar gyfer mudiad sy'n galw eu hunain yn 'gender-gritigol' mae'n ymddangos bod llawer o stereoteipio).


Rhoddais y gorau i golofn wythnosol broffidiol broffesiynol ar gyfer cylchgrawn oherwydd eu bod yn argymell adnoddau ysgol gan sefydliad yr oedd llawer, gan gynnwys Stonewall, yn eu hystyried yn drawsffobig. Gwrthodwyd cyfleoedd i mi fynd ar bodlediadau oherwydd bod y gyflwynydd proffil uchel yn ffeminydd ail-don, traws-waharddol. Rydw i wedi colli cyfrif o nifer y pentyrrau rydw i wedi'u dioddef. Pe bawn i'n fath gwahanol o berson, byddwn i'n dweud fy mod wedi cael fy 'canslo'.


Nid wyf wedi, wrth gwrs. A chyhyd ag y bydd gennyf lwyfan, byddaf yn galw anghyfiawnder lle bynnag y byddaf yn ei weld.


Mae Natasha Devon yn awdur, yn ddarlledwr ac yn actifydd. Mae ei Sioe LBC yn cael ei darlledu ar ddydd Sadwrn o 7pm. Mae ei nofel ffuglen gyntaf 'Toxic' allan nawr.

0 comments

Comments


bottom of page