top of page
  • Gareth Evans-Jones

Pride Cymru 2022

Updated: Mar 2


Ar ôl tair blynedd wedi’u gohirio oherwydd pandemig Covid-19, cynhaliwyd digwyddiad Pride Cymru y bu disgwyl mawr amdano yng Nghaerdydd yn ystod Gŵyl y Banc Awst. Denodd Pride eleni filoedd o fynychwyr a gwylwyr ynghyd, daeth â chymeriad lliwgar Caerdydd i’r blaen ac roedd yn ddathliad cynnes o gynwysoldeb, amrywiaeth, a chydraddoldeb.


Fore Sadwrn, aeth yr orymdaith fwyaf yn hanes Pride Cymru ymlaen i gyfeiliant lloniannau, clapio, a chwythu chwibanau. Roedd hon yn olygfa atgofus, gyda phobl o bob cefndir yn cyd-deithio gyda balchder yn frith ym mhob cam, pob llon, pob cân, pob baner wedi'i dal yn dynn, ym mhopeth. O ddathlu bywyd cwiar yn y celfyddydau, chwaraeon, ac o sefydliadau diwylliannol, fel yr Urdd, i'r ymgyrchoedd cenedlaethol, megis dros hawliau traws, amlygwyd amrywiol faterion allweddol i'r gymuned LHDTC+ yng Nghymru. Yr hyn oedd mor wylaidd oedd gweld ein Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn gorymdeithio ar flaen yr orymdaith, mewn gweithred o undod.Fodd bynnag, wrth i’r orymdaith symud i Heol y Santes Fair, fe’i cyfarfuwyd â grŵp bach o brotestwyr a geisiodd lesteirio’r rhai oedd yn gorymdeithio. Daliodd hyn y dathliadau yn ôl tua ugain munud wrth i'r heddlu orfod symud y protestwyr, ond ni chafodd pethau eu llethu. Yn wir, roedd awyrgylch y golofn o bobl oedd yn gorymdeithio’n falch, yn ogystal â’r cannoedd ar gannoedd o wylwyr yn bloeddio’n ddedwydd, yn drydanol, ac ymchwydd amryliw yng ngham pawb. Cymaint felly, pan gyrhaeddon nhw Barc Cathay, i faes Pride, roedd y cyffro yn gyforiog.


Ac yno, ar dir Parc Cathays, y cynhaliwyd dathliadau pellach. O ymweld â'r gwahanol stondinau, i fwynhau diod gyda ffrindiau, teulu, partneriaid, cyd-weithwyr, i ganu i'r breninesau llusgo a pherfformwyr ar y llwyfan, roedd y tiroedd ar dân. O ran y perfformiadau, mae yna gymaint oedd yn sefyll allan, gan gynnwys Mel C, Welsh of the West End, a Boney M, a phob un yn cyfrannu’n sylweddol at yr awyrgylch, a oedd yn un o gariad, cymuned, a chynwysoldeb.


Yn ogystal â'r digwyddiadau hyn, cynhaliwyd rhagor o ddigwyddiadau 'ymylol' ar hyd a lled y ddinas a oedd yn sicrhau dathliad cyson a barhaodd hyd at y nos Lun.Roedd Pride Cymru eleni yn aruthrol. Daeth miloedd ynghyd ac roedd yn ddigwyddiad balch a ddangosodd fod pobl LHDTC+ yng Nghymru yn bodoli, y dylai pobl LHDTC+ fod yn rhydd i fynegi eu hunain, a bod pobl LHDTC+ yn haeddu teimlo’n rhan o gymdeithas heb ofni ymosodiad, rhagfarn na beirniadaeth, neu, yn wir, ymdeimlad o gywilydd.


Heb os, dychwelodd Pride Cymru gyda chlec, ac mae wedi cymryd cam mawr i bennod dyfodol ei stori. Mae’r cyfri wedi dechrau ar gyfer Pride Cymru 2023 eisoes, a fydd, mae’n deg dweud, yn ddathliad pwysig arall o fywyd a bodolaeth LHDTC+ yn y Gymru fodern.

0 comments

Recent Posts

See All

The history of the lesbian, gay, bisexual, transgender community is rich in Wales and it is crucial to devour this history in order to acknowledge the original foundations of LGBTQ+ communities, addre

bottom of page