top of page
  • John Hoddinott

Paent Anghenfil gwyllt a YNPortread ibrant a Chymhleth o Lencyndod Queeryn Theatr y Sherman, CaerdyddPhoto Credit: Kristina Banholzer

Roedd y teimlad wrth adael Theatr y Sherman yng Nghaerdydd yn dilyn perfformiad nos Sadwrn o Feral Monster, cynhyrchiad teithiol diweddaraf National Theatre Wales, yn unrhyw beth ond gwrthun – wedi’i ddyrchafu a’i ysbrydoli yn teimlo’n fwy addas, ar ôl cael gwahoddiad i fywyd, a meddwl, y cymeriad teitl Jax , a'u ffrindiau a'u teulu, dros daith rollercoaster 90-munud o lencyndod queer heb ei bacio.

Gyda chast trawiadol, o brofiad amrywiol ar y llwyfan a’r sgrin, roeddech chi’n teimlo bod pob un ohonyn nhw wedi’u magu gyda’i gilydd yn yr union bentref lle mae’r cynhyrchiad hwn, a ddisgrifir fel “sioe gerdd newydd sbon sy’n dathlu’r arddegau ac yn queer Wales”, wedi’i gosod. Gan ganolbwyntio i bob golwg ar archwilio rhywiol Jax yn dod i oed, y mae ei rhagenwau’n hunan-gyhoeddedig fel “hi/nhw/beth bynnag”, dilynwn hanes eu carwriaeth gyntaf (neu ai chwant?) â Ffion – rhywbeth anymddiheuredig cymeriad gwleidyddol gywir, sy'n berchen ar eu trawsrywioldeb yn uchel ac yn falch - na allent fod yn fwy gwrthwynebus yn eu hagweddau, eu rhagolygon a'u nodau mewn bywyd.Photo Credit: Kristina Banholzer

Gan fod hon yn stori sy'n archwilio cariad queer arddegau, nid yw'n syndod bod pethau'n mynd yn gymhleth ar hyd y ffordd. Mae gwahaniaethau'r cwpl yn aml yn amlygu'r rhannau gwaethaf o ymennydd swnllyd, barn Jax, sy'n cael ei bersonoli'n greadigol ar y llwyfan gan weddill y cast pan nad ydyn nhw'n chwarae eu prif rolau. Mae pob aelod yn cymryd llais gwahanol ym meddwl Jax, o bryder i hapusrwydd, i negyddiaeth, ac wrth gwrs, horniness ieuenctid. Roedd yr eiliadau hyn, lle datgelir gweithrediad mewnol meddwl Jax, mor ddigrif ag yr oeddent yn drasig, gan lwyddo i amlygu’r uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau sy’n adrodd llawer o’n harddegau. Mae comedi a thrasiedi yn themâu a oedd yn atalnodi’r holl gynhyrchiad wrth i ni ddysgu mwy am orffennol, presennol, a’r dyfodol a ragwelir gan Jax fel plentyn dosbarth gweithiol ‘difrod’ hunan-gyfaddefedig o gefn gwlad Cymru.

Heb ddymuno rhoi unrhyw anrheithwyr i ffwrdd, roedd disgwyliadau i’r cynhyrchiad ganolbwyntio’n unig ar stori garu’r arddegau rhyfedd - rhywbeth rydyn ni wedi gweld ychydig mwy ohono yn y cyfryngau prif ffrwd yn ddiweddar diolch i sioeau llwyddiannus fel Heartstopper Netflix - yn hapus heb eu bodloni. Roedd sgript yr awdur Bethan Marlow hefyd yn canolbwyntio ar naratifau cyfoethog a theimladwy eraill ar hyd y ffordd, gan gynnwys archwilio dosbarth a’r anghydraddoldebau o ran cyfleoedd sy’n wynebu arddegwr queer dosbarth gweithiol fel Jax.

Daeth cryfder y naratifau hyn yn fyw trwy berfformiad cyson bwerus Rebecca Hayes. Arweiniodd y cynhyrchiad gyda dealltwriaeth gadarn o sut i ddod â golau a chysgod i gymeriad nad oedd ei hagwedd, a’i fodolaeth, yn aml yn ymddangos yn obeithiol. Ymdriniwyd â'r rolau ategol yn y sioe gyda gofal cyfartal. Darparodd Geraint Rhys Edwards werth comedi y mae mawr ei angen, gan chwarae cyfres o rannau ysgafn trwy gydol y sioe, a Carys Eleri oedd yn portreadu Nan, gan ffitio rôl matriarch di-lol i ti. Cyflwynodd y ddau leisiau gwych hefyd yn ystod niferoedd cerddorol y sioe. Daeth aelodau iau'r cast ag egni a dynameg i bob un o'u rolau hefyd. Ychwanegwyd at gerddorolrwydd y cynhyrchiad gan yr egni hwnnw drwyddo draw, gan ddod â brwdfrydedd cyson i’r caneuon a’r trac sain—cyfuniad o grim, R&B, soul, pop, a rap—i aelodau’r gynulleidfa.

Yn y pen draw, roedd y sioe yn brofiad adfywiol a pharhaol, gan weithredu ymhellach fel cam pwysig arall ymlaen yn y cynrychiolaeth amrywiol o queerness yn y celfyddydau. Yn fy nghred i, arwydd cynhyrchiad theatrig gwych—un sydd nid yn unig yn ddifyr ond hefyd yn ysgogi’r meddwl—yw’r angen i drafod a dadlau ei gynnwys wedyn. Gadewch i ni ddweud, ni allech chi gau fi i fyny ar ôl i mi adael y theatr, a byddaf yn parhau i siarad am Feral Monster am beth amser i ddod.

Feral Monster, yn dangos yn Theatr y Sherman o 15-24 Chwefror.

0 comments

Kommentare


bottom of page