top of page
  • Writer's pictureLGBTQYMRU

Balchder mewn Anabledd, Anabledd mewn BalchderTraws. Cwiar. Anabl. Dyma fy nhri datganiad diffiniol o hunan. Fy rhestr flaenoriaeth. Pam, gofynnaf i mi fy hun, mae'n ymddangos bod y rhestr hon yn eistedd fel olew a dŵr?


O fewn y cymunedau LHDTRhA+, o fewn fy nghymunedau fy hun, rwy'n dal i fod yn ddadleuol. Fi yw'r anhysbys, yr wyf yn ofni, yr wyf yn anghysur - myfi yw'r cudd. Rwy'n dal i atgoffa unrhyw un o gorff a/neu feddwl galluog am farwoldeb. Rwy'n atgof barhaus nad oes ots os gwnewch bob peth yn iawn, gallwch chi ddod yn anabl o hyd. Gallwch chi farw o hyd, hyd yn oed ar ôl gwneud pob dewis cywir. Mae hwnnw'n gysyniad real a brawychus iawn i lawer o bobl, gan gynnwys pobl cwiar.


Nid yw hyn i ddweud mai rhai a meddylfryd galluog neu, oherwydd diffyg gair gwell, ofnus, yw'r mwyafrif mewn unrhyw gymuned, hyd yn oed cymunedau ymylol. Mae'n pigo mwy, pan ddaw o'r rhai rwy'n ystyried fy nheulu ddarganfyddedig.


Mae yna reswm mae Traws yn dod gyntaf yn fy natganiadau. I ryw raddau, roedd rhan o fy meddwl bob amser yn gwybod fy mod yn anabl, hyd yn oed os nad oedd yn cael ei gydnabod gan unrhyw un arall. Roeddwn i bob amser yn gwybod, felly nid oedd yr un lefel o sioc ar gydnabyddiaeth: dim ond poen yn llosgi araf. Gyda fy hunaniaeth drawsryweddol, fodd bynnag, ni ellir dweud yr un peth. Des i allan ychydig cyn i mi droi yn un ar hugain. Wyddwn i ddim, oherwydd faint o stigma a chasineb oedd yn cael ei fwydo grym i’m ngwddf fel plentyn. Fe wnes i atal y cyfan oherwydd dim ots pa mor galed y gwnaethon nhw geisio, dim ots pa mor ddwfn y cafodd ei cywasgu, roeddwn i bob amser yn mynd i fod yn drawsryweddol. Dyma oedd fy hunaniaeth bob amser. Roeddwn bob amser yn mynd i fod yn anabl hefyd. Dyma oedd fy hunaniaeth bob amser. Y gwahaniaeth allweddol rhwng eu hystyron i mi yw'r ffyrdd y cafodd pob un ei atal wrth i mi dyfu i fyny.


Anabledd, wedi'i fygu gan farn pasif a ffyrdd abl yn cael eu harddangos gan bawb o'm cwmpas. Roedd yn wybodaeth ddistaw, er fy mod yn anabl, ni ellid siarad amdano.


Hunaniaeth o ran rhywedd, yn cael ei atal trwy ffrwydrad treisgar, yn cael sgrechian arnaf am oriau ac yn cael fy ‘owtio’ heb ganiatâd. Cuddiedig. Trosiadol wedi tapio a stwffio yn ôl i mewn i'r closet yr oeddwn wedi dod. Roedd hi mor uchel, doedd gen i ddim syniad ei fod hefyd yn ymwneud â mi, oherwydd ni allwn hyd yn oed glywed y meddwl.

Mewn ffordd, mae fy ‘cwirdeb’ a’m hanabledd yn gysylltiedig â'i gilydd oherwydd y trawma deublyg hwn. Mewn ffordd byddant bob amser yn cael eu datgysylltu am yr un rheswm. Mae gen i Balchder yn fy anabledd. Ac rwy'n ymwybodol o'r agweddau anablu fy balchder.0 comments

Comments


bottom of page