top of page
  • Craig Stephenson

Yr Picnic Mawr Queer

Updated: Mar 2, 2023


Roedd Picnic Mawr Queer yn ôl unwaith eto yng Nghaerdydd ar 27 Awst fel dewis amgen y gymuned queer i Pride Cymru.


Cafodd y Picnic ei sefydlu’n wreiddiol gan Shrouk El Attar, ffoadur queer o’r Aifft, er mwyn gwthio’n ôl yn erbyn masnacheiddio a mabwysiadu corfforaethol digwyddiadau Pride. Mae casgliad o wirfoddolwyr wedi parhau i drefnu a dathlu'r Picnic Mawr Queer ac eleni dathlodd ei ben-blwydd yn 10oed.Unwaith eto fe’i cynhaliwyd yng Ngerddi Sophia, Caerdydd ac, yn ôl yr arfer, rhoddwyd gwahoddiad agored i’r gymuned queer ymuno. A waw, diolch i ymdrechion aruthrol casgliad bach o queers traws, anabl a niwroamrywiol, parhaodd y torfeydd i dyfu eto eleni.


Dywedodd Ben Marriott, un o drefnwyr Big Queer Picnic wrthyf:


“Cafodd rhai pobl brofiadau gwael o drawsffobia a queerphobia mewn digwyddiadau Pride, ac roedd hygyrchedd wedi bod yn broblem i rai ffrindiau anabl. Fel casgliad, ac yn ein calon, roeddem am sicrhau mai’r gyrrwr oedd creu gofod diogel i’r gymuned queer i ddathlu ni a’n diwylliant mewn amgylchedd cefnogol. Rydyn ni’n teimlo bod y Queer Picnic wedi mynd â Pride yn ôl i’w wreiddiau – rhyw fath o ofod hunanreoledig lle mae pobl yn mynd a dod fel y mynnant, gydag awyrgylch hamddenol a chynhwysol, ac nad oes unrhyw dâl mynediad o gwbl i fynychwyr.”


Fodd bynnag, gyda phoblogrwydd cynyddol a mwy o artistiaid queer yn dymuno perfformio, a mwy o'n cymuned yn mynychu, mae'r Picnic wedi creu gorbenion megis y gofynion ar gyfer offer system sain.Meddai Ben:


“Eleni am y tro cyntaf, bu’n rhaid i ni allanoli’r ddarpariaeth o system sain i sicrhau bod gan berfformwyr ddigon o chwyddo ar gyfer cynulleidfa fwy. Fel grŵp llawr gwlad gydag adnoddau cyfyngedig, rydym mor ddiolchgar i Trans Aid Cymru a gyfrannodd arian yn hael i sicrhau ein bod yn gallu talu'r cwmni sain - ac nad oedd yn rhaid i ni godi ffioedd mynediad ar fynychwyr. Fel grŵp rydym yn credu’n gryf y dylai digwyddiadau Pride fod am ddim”.

Gyda rhestr drawiadol o berfformwyr i’w perfformio drwy gydol y prynhawn, mae’r Picnic yn sicr wedi mynd o nerth i nerth.


Yn LGBTQymru, rydym yn falch iawn o weld bod y Big Queer Picnic wedi sefyll prawf amser ac yn parhau i dyfu o flwyddyn i flwyddyn. Mae ei grŵp bach, ymroddedig wedi darparu dewis amgen gwych i'r digwyddiadau Pride o’r fath yr ydym wedi dod yn gyfarwydd â nhw yn fwy diweddar.


Mewn dinas maint Caerdydd, mae'n hollol iawn bod dewisiadau eraill i’w gael sy'n addas i wahanol gynulleidfaoedd. Rydym yn gweld mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol fel y Queer Emporium, Glitter Pride, y Big Queer Picnic ac amrywiaeth o ddigwyddiadau celf a prides cymunedol amgen yn cael eu creu ledled Cymru. Mae'n wych gweld y rhain yn datblygu ac yn cymryd eu lle ar ein sîn amrywiol. Pob cryfder iddyn nhw ac i’r gwirfoddolwyr a’r gweithredwyr sy’n rhoi o’u hamser ac yn helpu i ddarparu mannau cynhwysol i’n cymuned lle rydyn ni’n ddiogel ac yn rhydd i fod yn ni ein hunain.Wrth i’r tymor Pride ddechrau dod i ben, mae’r rhagolygon ar gyfer 2023 yn gyffrous, ac ni allwn aros i weld beth sydd ganddo i’w gynnig.


0 comments

Comments


bottom of page