top of page
  • Craig Stephenson

Yr Picnic Mawr Queer

Updated: Mar 2


Roedd Picnic Mawr Queer yn ôl unwaith eto yng Nghaerdydd ar 27 Awst fel dewis amgen y gymuned queer i Pride Cymru.


Cafodd y Picnic ei sefydlu’n wreiddiol gan Shrouk El Attar, ffoadur queer o’r Aifft, er mwyn gwthio’n ôl yn erbyn masnacheiddio a mabwysiadu corfforaethol digwyddiadau Pride. Mae casgliad o wirfoddolwyr wedi parhau i drefnu a dathlu'r Picnic Mawr Queer ac eleni dathlodd ei ben-blwydd yn 10oed.Unwaith eto fe’i cynhaliwyd yng Ngerddi Sophia, Caerdydd ac, yn ôl yr arfer, rhoddwyd gwahoddiad agored i’r gymuned queer ymuno. A waw, diolch i ymdrechion aruthrol casgliad bach o queers traws, anabl a niwroamrywiol, parhaodd y torfeydd i dyfu eto eleni.


Dywedodd Ben Marriott, un o drefnwyr Big Queer Picnic wrthyf:


“Cafodd rhai pobl brofiadau gwael o drawsffobia a queerphobia mewn digwyddiadau Pride, ac roedd hygyrchedd wedi bod yn broblem i rai ffrindiau anabl. Fel casgliad, ac yn ein calon, roeddem am sicrhau mai’r gyrrwr oedd creu gofod diogel i’r gymuned queer i ddathlu ni a’n diwylliant mewn amgylchedd cefnogol. Rydyn ni’n teimlo bod y Queer Picnic wedi mynd â Pride yn ôl i’w wreiddiau – rhyw fath o ofod hunanreoledig lle mae pobl yn mynd a dod fel y mynnant, gydag awyrgylch hamddenol a chynhwysol, ac nad oes unrhyw dâl mynediad o gwbl i fynychwyr.”


Fodd bynnag, gyda phoblogrwydd cynyddol a mwy o artistiaid queer yn dymuno perfformio, a mwy o'n cymuned yn mynychu, mae'r Picnic wedi creu gorbenion megis y gofynion ar gyfer offer system sain.Meddai Ben:


“Eleni am y tro cyntaf, bu’n rhaid i ni allanoli’r ddarpariaeth o system sain i sicrhau bod gan berfformwyr ddigon o chwyddo ar gyfer cynulleidfa fwy. Fel grŵp llawr gwlad gydag adnoddau cyfyngedig, rydym mor ddiolchgar i Trans Aid Cymru a gyfrannodd arian yn hael i sicrhau ein bod yn gallu talu'r cwmni sain - ac nad oedd yn rhaid i ni godi ffioedd mynediad ar fynychwyr. Fel grŵp rydym yn credu’n gryf y dylai digwyddiadau Pride fod am ddim”.

Gyda rhestr drawiadol o berfformwyr i’w perfformio drwy gydol y prynhawn, mae’r Picnic yn sicr wedi mynd o nerth i nerth.


Yn LGBTQymru, rydym yn falch iawn o weld bod y Big Queer Picnic wedi sefyll prawf amser ac yn parhau i dyfu o flwyddyn i flwyddyn. Mae ei grŵp bach, ymroddedig wedi darparu dewis amgen gwych i'r digwyddiadau Pride o’r fath yr ydym wedi dod yn gyfarwydd â nhw yn fwy diweddar.


Mewn dinas maint Caerdydd, mae'n hollol iawn bod dewisiadau eraill i’w gael sy'n addas i wahanol gynulleidfaoedd. Rydym yn gweld mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol fel y Queer Emporium, Glitter Pride, y Big Queer Picnic ac amrywiaeth o ddigwyddiadau celf a prides cymunedol amgen yn cael eu creu ledled Cymru. Mae'n wych gweld y rhain yn datblygu ac yn cymryd eu lle ar ein sîn amrywiol. Pob cryfder iddyn nhw ac i’r gwirfoddolwyr a’r gweithredwyr sy’n rhoi o’u hamser ac yn helpu i ddarparu mannau cynhwysol i’n cymuned lle rydyn ni’n ddiogel ac yn rhydd i fod yn ni ein hunain.Wrth i’r tymor Pride ddechrau dod i ben, mae’r rhagolygon ar gyfer 2023 yn gyffrous, ac ni allwn aros i weld beth sydd ganddo i’w gynnig.


0 comments

Recent Posts

See All

The history of the lesbian, gay, bisexual, transgender community is rich in Wales and it is crucial to devour this history in order to acknowledge the original foundations of LGBTQ+ communities, addre

bottom of page