top of page
  • Christian Copeland

Yn Agos ac yn Bersonol gydag Esther Parade


O arbrofi gyda cholur yn ystod y cyfnod clo ym mis Mai 2021 i rowndiau cynderfynol cenedlaethol 'Drag Idol', eisteddais i lawr gyda meistres cerddorol gyda mwstas, Caerdydd ei hun, Esther Parade, i siarad y cyfan am drag, hunaniaeth a chystadlaethau.Llun gan Chris Lloyd

Ar ol ennill nifer o gystadleuaethau a bagio ei hun yn breswyliad yn ei blwyddyn gyntaf o berfformiad drag, darganfyddais yn fuan yn ystod fy sgwrs â Luke Hereford, y gweledigaethwr y tu ôl i Esther Parade, fod y frenhines addawol hon yn un i'w gwylio.

Wedi’i hysbrydoli gan yr eiconau benywaidd pwerus a oedd yn biler yn ystod magwraeth Luke, gwnaeth Esther Parade – a enwyd ar ôl y ffilm gerddorol ‘Easter Parade’ gyda Judy Garland yn 1948 – ei ymddangosiad cyntaf ym mis Hydref 2021 yn noson drag y Queer Emporium ‘Draglings’. Gyda’i steil perfformio o ddod â llid fodern i ganeuon clasurol hŷn a llai adnabyddus, aeth Esther ymlaen i ennill Drag at the Stag 2021 fis yn ddiweddarach gyda’i pherfformiad mash-up o ‘Wow’ gan Kate Bush a ‘Wow’ gan Kylie Minogue.


Mae gan Esther silwét o'r 50au sy'n datgelu rhywbeth ychydig yn fwy fetish. Ar bwnc estheteg, mae Luke yn dweud wrthyf “Nid brenhines drag amdano’r ‘look’ yw hi mewn gwirionedd. Fy mhryder mwyaf yw sut i wneud sioe sy'n mynd i ddweud rhyw neges. Mae Esther yn ymwneud â dathlu llawenydd ac arallfyd ... ac nid yw erioed wedi ceisio argyhoeddi unrhyw un fy mod yn fenyw”.


Mae Luke (fe/nhw), sy’n uniaethu fel ‘genderqueer’, yn dweud wrtha’ i “dwi’n uniaethu fel dyn weithiau, ond mae Esther (hi/nhw) yn ddathliad o’r amseroedd pan nad ydw i”. Yn ystod ein sgwrs, mae Luke yn dweud wrthyf fod drag, iddo ef, yn arfwisg y mae ei gryfder personol ei hun yn llawer mwy amlwg ac yn datgan “Mae Esther wedi fy ngwneud yn fwy di-ofn yn y modd yr wyf yn mynegi fy hun i'r byd. Arall ydw i gyda phriflythyren A”.Ddiwedd Ebrill 2022, enillodd Esther rhagrasys Caerdydd 'Drag Idol' yn Mary's Caerdydd ar ôl cystadlu mewn nifer o rowndiau. I Luke, roedd hi’n “arbennig iawn i weld drag llai ystrydebol yn cael eu dathlu yng Nghaerdydd”. Disgrifiodd Jay Page, panelydd ar gyfer rhagbrofion Caerdydd Esther fel “act drag artistig anhygoel” a dywedodd wrthyf ei bod “wedi ein chwythu i ffwrdd gyda sioe anhygoel”. Aeth Esther ymlaen i gystadlu yn rowndiau cynderfynol cenedlaethol 'Drag Idol' ym Manceinion gyda'i pherfformiad mash-up o 'Celebrity Skin' gan Hole a 'Let Me Entertain You' o'r sioe gerdd Gypsy.


Yn ein sgwrs am daith Esther, mae Luke yn dweud wrthyf ei fod yn ddyledus i lawer o'i lwyddiant i'w fam/chwaer drag, Polyamorous am ei chefnogaeth wrth gychwyn ac i’r sîn drag yng Nghaerdydd am ei “gynhesrwydd” ac am “groesawu Esther gyda breichiau agored”. Mae Luke yn dweud wrthyf, “Rwy’n falch o fod yn frenhines o Gaerdydd”.


0 comments

Comments


bottom of page