top of page
  • Evie Barker

Carol (2015) Adolygiad Ffilm


Gyda Cate Blanchett a Rooney Mara

Cyfarwyddwyd gan Todd Haynes


Yn y 1950au, gwelwyd ffyniant yn y genre Ffuglen Rad Lesbiaidd, sef nofelau fforddiadwy a gorliwgar yn aml a gafodd eu hysgrifennu gan ddynion, ac yn sicr nid oeddent wedi'u bwriadu ar gyfer darllenwyr benywaidd. Roedd y nofelau byrion hyn yn cyflwyno lesbiaeth fel trasiedi bendant ac yn aml roeddent yn gorffen gyda thranc neu iachawdwriaeth eu prif gymeriad drwy 'gariad dyn da'. Pan gyhoeddodd Patricia Highsmith The Price of Salt ym 1952, cafodd ffuglen lesbiaidd ei chwyldroi. Adroddodd yr awdur queer stori hunan-ysbrydoledig na wnaeth arwain at waeledd nerfol, hunanladdiad neu briodas heterorywiol.

Addaswyd y nofel i'r ffilm Carol yn 2015. Mae'r bwlch mawr mewn amser rhwng cyhoeddi’r llyfr ac ymddangosiad y ffilm yn dangos yr amharodrwydd cyffredinol i gyflwyno cariad queer nad yw'n gorffen mewn methiant (chwiliwch ar y we am y thema deledu 'bury your gays’ i weld mwy). Yn sicr, nid yw stori ramantus ganolog Carol yn un rhwydd. Efallai y bydd rhai yn anghytuno â bwlch oedran y cwpl neu’r anffyddlondeb yn y gorffennol sy’n cael ei gynnwys, gan fod yn well ganddynt weld cynrychiolaeth LGBT heb broblemau ac y gellir uniaethu â hi. Fodd bynnag, mae’r ffaith bod y ffilm wedi’i gosod yn y 1950au yn golygu y byddai stori garu lesbiaidd 'hawdd' yn anghywir oherwydd anghyfreithlondeb a pherygl dilynol perthnasoedd pobl o'r un rhyw yn y cyfnod hwn.

Mae Carol yn stori gariad gythryblus sy’n cynnwys holl densiwn ffilm gyffro wedi'i chydbwyso â dwyster emosiynol stori ramant. Mae Cate Blanchett a Rooney Mara yn dangos y cysylltiad rhwng eu cymeriadau yn berffaith drwy edrychiadau cynnil sy'n gweddu i'r amgylchedd anodd y maent wedi dod o hyd i gariad ynddo. Er bod defnyddio actorion queer ar gyfer rhannau queer yn rhan hanfodol o sicrhau amrywiaeth yn y diwydiant ffilmiau, mae gan Blanchett statws eicon hoyw ac mae’n ymgorfforiad o Carol Aird. Mae gwisgoedd Sandy Powell sy’n hanesyddol gywir ac awgrymog yn ei mowldio mewn modd argyhoeddiadol i fod yn fam dan ormes ac yn ddafad du ei chylch cymdeithasol elitaidd.

Yn weledol, mae Carol yn ddi-fai; mae ei hactorion yn ddoliau wedi'u gosod yn osgeiddig ymhlith darnau gosod sy'n cludo’r gwylwyr i Efrog Newydd y 1950au. Mae ei lliwiau tawel a soffistigedig a'i sgript gain, wedi'i hysgrifennu gan yr awdur queer Phyllis Nagy, yn creu ffilm dawel, bwerus. Efallai y bydd y cynnildeb hwn yn gwneud i wylwyr feddwl fod Carol yn symud yn araf; mae'r stori'n dibynnu'n fawr ar yr hyn sy'n cael ei adael heb ei ddweud ac, yn sicr, nid yw'n llawn digwyddiadau. Ond mae’n werth ei gwylio serch hynny am y pleser syml o weld y lesbiad enwog, Sarah Paulson, yn rôl ffrind gorau a chyn gariad Carol.

Mae Carol yn ymddangos yn rheolaidd mewn siartiau ffilm LGBT ochr yn ochr â ffefrynnau fel Moonlight. Ond, yn wahanol i'r ffilm honno, mae prinder amrywiaeth ymysg actorion Carol. Fodd bynnag, drwy gael actor sefydledig fel Cate Blanchett, yn ddi-os, mae’r ffilm wedi denu pobl o’r tu allan i'r gymuned queer, gan helpu i normaleiddio straeon serch queer. Mae'n amlwg bod Carol wedi cael ei thrin yn ofalus gan aelodau a chynghreiriaid y gymuned LGBT a oedd yn rhan o gynhyrchiad y ffilm. Mae’r ffilm bersonol hon sy’n ailgyflwyno darn o ffuglen queer arloesol yn un i’w gweld yn bendant.

0 comments

Comments


bottom of page