top of page

Ein Gwerthoedd  |  Our Values

Screenshot 2021-04-25 at 10.40.17.png

Parch | Respect

Rydym yn gynhwysol, yn garedig ac yn gwerthfawrogi cyfraniadau eraill wrth ddarparu gwasanaethau rhagorol.

We are inclusive, kind, and value each other’s contributions in delivering excellent services.

Angerdd | Passion

Rydym yn angerddol ac yn bwrpasol wrth ddathlu, cefnogi a chysylltu cymunedau LGBTQ Cymru, er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

We are passionate and purposeful in celebrating, supporting, and connecting the LGBTQommunities of Wales, so to make a positive difference.

Cynhwysiant | Inclusion

Rydym yn mynd ati i geisio darparu llwyfan a chyfleoedd teg ar gyfer cymunedau LGBTQymru.

We actively seek to provide an equitable platform and opportunities for the LGBTQommunities of Wales.

bottom of page