Amdanom ni | About us

LGBTQCymru01-38.jpg
17890540738569996_edited.jpg
LGBTQYMRU%20Issue%201%20cover_edited.jpg
18145463746072816.jpg

Mewn ymateb i gyfnod clo Covid 19, ac yn absenoldeb unrhyw ddigwyddiadau Balchder/Pride ar-lein eraill ledled Cymru, ffurfiwyd LGBTQYMRU i gyflwyno'r Pride Rhithwir Cymru cyntaf erioed ar gyfer Cymru gyfan.  

 

Lansiwyd ym mis Mai a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf 2020, ac roeddem wrth ein bodd (ac yn hynod falch) gyda'n llwyddiant, sef:

  • dros 30,000 o olygfeydd ar ein sianelau;  

  • codwyd dros £3,000 ar gyfer grwpiau cymunedol a phrosiectau llawr gwlad yng Nghymru; a 

  • bod cymunedau Cymru i gyd gyda'i gilydd, i gyd ar unwaith, i gyd mewn un lle.   

 

Ein mantra oedd, a mae’n parhau i fod, 'i’r gymuned, gan y gymuned'. 

 

Rydym yn falch o ddweud bod LGBTQYMRU yma i aros, oherwydd rydym yn cydnabod yr angen i barhau i greu gofod ar-lein, sy’n rhydd ac am ddim, i gefnogi, dathlu a chysylltu cymunedau LGBTQ Cymru.

In response to Covid 19 lockdown, and in the absence of any other all-Wales on-line Pride events, LGBTQYMRU formed to bring about the first-ever Wales-Wide Virtual Pride.

 

Launched in May and delivered in July 2020, we were delighted (and extremely proud) with our success which saw: 

  • over 30,000 views on our channels;  

  • over £3,000 raised for community groups and grassroots projects in Wales; and, 

  • the communities of Wales all together, all at once, all in one space. 

 

Our mantra was, and continues to be, ‘for the community, by the community’. 

 

We’re pleased to say that LGBTQYMRU is here to stay, because we recognise the need to continue to create a free, online space to support, celebrate, and connect the LGBTQommunities of Wales.