top of page

Amdanom ni | About us

LGBTQCymru01-38.jpg
17890540738569996_edited.jpg
LGBTQYMRU%20Issue%201%20cover_edited.jpg
18145463746072816.jpg

Mae LGBTQYMRU yn elusen gofrestredig ddielw (1193588) a sefydlwyd ac a redir gan wirfoddolwyr ymroddedig fel sefydliad dielw.

 

 

Ein nod yw creu cyfleoedd sy’n cynrychioli amwyriaeth y Gymuned LGBTQ yng Nghymru, felly bydd gennym ni ofod am byth y byddwn yn bodoli ynddo, y byddwn yn cael ein gweld ynddo, ac y gallwn fod yn ni ein hunain ynddo.

 

Ein mantra yw 'i’r Gymuned, gan y Gymuned'. 

 

Ym mis Chwefror 2021, cyhoeddwyd ar-lein, yn gwbwl ddwyiethog ac am ddim, Rhifyn 1 o'n cylchgrawn i gefnogi, dathlu a chysylltu cymunedau LGBTQ ledled Cymru.

Gyda darllediadau gan y BBC, ITV, S4C, gwyliau yng Nghymru a eiconau LGBTQ+, gwelodd dros 80,000 o bobl y cylchgrawn yn y 48 awr gyntaf, ac mae ein tanysgrifiadau’n parhau i dyfu gyda phob rhifyn.

 

Ein Hanes

 

Mewn ymateb i gyfnod clo Covid 19, ac yn absenoldeb unrhyw ddigwyddiadau Balchder/Pride ar-lein eraill ledled Cymru, ffurfiwyd LGBTQYMRU i gyflwyno'r Pride Rhithwir Cymru cyntaf erioed ar gyfer Cymru gyfan.  

 

Lansiwyd ym mis Mai a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf 2020, ac roeddem wrth ein bodd (ac yn hynod falch) gyda'n llwyddiant, sef dros 30,000 o olygfeydd ar ein sianelau a thros £3,000 yn cael ei godi ar gyfer grwpiau cymunedol yng Nghymru.

LGBTQYMRU is a registered charity (1193588) established and run by committed volunteers as a not for profit organisation. 

 

We aim to create opportunities that represent the diversity of LGBTQommunties in

Wales, so we'll always have a space in which we exist, in which we are seen, and in which we can be ourselves.

 

Our mantra is ‘for the Qommunity, by the Qommunity’. 

 

In February 2021, we published Issue 1 of our free, bilingual, quarterly, online

magazine to support,

celebrate and connect

LGBTQommunities across Wales.

 

With broadcasts from BBC, ITV, S4C, Wales-based festivals and

LGBTQ+ icons, over 80,000 people saw the magazine in the first 48 hours, and our subscriptions continue to grow with each edition.

 

Our History

 

In response to Covid 19 lockdown, and in the absence of any other all-Wales on-line Pride events, LGBTQYMRU formed to bring about the first-ever Wales-Wide Virtual Pride.

 

Launched in May and delivered in July 2020, we were delighted (and extremely proud) with our success which saw over 30,000 views on our channels and over £3,000 raised for community groups in Wales. 

bottom of page