top of page

Y TîM

THE

TEAM

SEFYDLWYD LGBTQYMRU, AC MAE’N CAEL EI REDEG GAN, GRŴP O WIRFODDOLWYR LGBTQ+ A’U CYNGRHEIRIAID. I GAEL GWYBOD MWY AM BWY YDYN NHW, EDRYCHWCH ISOD.

LGBTQYMRU WAS FOUNDED AND IS RUN BY A GROUP OF LGBTQ+ AND ALLY VOLUNTEERS. TO FIND OUT MORE ABOUT WHO THEY ARE, CHECK OUT BELOW.

Bleddyn Harris.jpg

Bleddyn Harris

Fe/nhw | he/they

Cadeirydd a Golygydd

Chair and Editor

CS.png

Craig Stephenson

Fe | he/him

Dirprwy Gadeirydd a Golygydd Cymunedol

Deputy Chair and Qommunity Editor

FG.jpg

Ffion Grundy

Hi | she/her

Swyddog Cyllid

Finance Officer

JP.jpg

Jay Page

Fe | He/him

Swyddog Digwyddiadau

Events Officer

TC.jpg

Tom Collins

Fe | He/him

Dylunydd creadigol arweiniol

Lead Creative Designer

SC.jpg

Samantha Carpenter

Hi | she/her

Swyddog Ymgysylltu y Gymuned Trawsryweddol ar gyfer Pride Rhithwir Cymru

Trans Engagement Officer for Wales-wide Virtual Pride

SVJ.png

Sue Vincent-Jones

Hi | she/her

Cyfathrebu

Cyd-weithiwr y Bwrdd Golygyddol

Communications

Editorial Board Associate

HI.jpg

Hannah Isted

Hi | she/her

Cyd-weithiwr Ymgysylltu

Engagement Associate

bottom of page