top of page

Y TîM

THE

TEAM

SEFYDLWYD LGBTQYMRU, AC MAE’N CAEL EI REDEG GAN, GRŴP O WIRFODDOLWYR LGBTQ+ A’U CYNGRHEIRIAID. I GAEL GWYBOD MWY AM BWY YDYN NHW, EDRYCHWCH ISOD.

LGBTQYMRU WAS FOUNDED AND IS RUN BY A GROUP OF LGBTQ+ AND ALLY VOLUNTEERS. TO FIND OUT MORE ABOUT WHO THEY ARE, CHECK OUT BELOW.

Editorial Board

Bwrdd Golygyddol​

Bleddyn Harris.jpg

Bleddyn Harris

Fe/nhw | he/they

Cadeirydd a Golygydd

Chair and Editor

CI.png

Diamon Chimdi

Hi | she/her

Social Media and Engagement Officer

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol ac Ymgysylltu

CS.png

Craig Stephenson

Fe | he/him

Golygydd Cymunedol

Qommunity Editor

KC.png

Karen Harvey-Cooke

Hi | she/her

Golygydd Cymunedol

Qommunity Editor

OH.png

Owen Hurcum

Nhw | they/them

Golygydd Cymunedol

Qommunity Editor

Screenshot 2020-12-31 at 14.12.29.png

Andrew White

Fe | he/him

Golygydd Cymunedol

Qommunity Editor

SVJ.png

Sue Vincent-Jones

Hi | she/her

Cyd-weithiwr y Bwrdd Golygyddol

Editorial Board Associate

HI.jpg

Hannah Isted

Hi | she/her

Cyd-weithiwr y Bwrdd Golygyddol

Editorial Board Associate

TA.png

Thania Acarón

Hi | she/her

Cyd-weithiwr y Bwrdd Golygyddol

Editorial Board Associate

Qommunity Reporters

Gohebydd Cymunedol

Jordan Qommunity Reporter image.jpg

Jordan Howell

Fe | he/him

Rosie Webber picture.jpg

Rosie Webber

Hi | she/her

Hia Alhashemi Qommunity Reporter image.j

Hia Alhashemi

Hi | she/her

Fen Shields image.jpg

Fen Shield

Nhw |they/them

Karina image.jpg

Carol Dierzuk

Hi/nhw | she/they

Matt Skinner image.jpeg

Matthew Skinner

Fe | he/him

Matthew Tordoff image.JPG

Matthew Tordoff

Nhw | they/them

Danielle Herbert image.jpg

Danielle Herbert

Hi | she/her

Imogen%20Coombs%20image_edited.jpg

Imogen Coombes

Hi | she/her

Emily Usher image.jpg

Emily Usher

Hi | she/her

Evie Barker Qommunity Reporter image.jpe

Evie Barker

Hi | she/her

Charles Stylianou Image.jpg

Charles Stylianou

Fe | he/him

bottom of page