Y TîM

THE

TEAM

 SEFYDLWYD LGBTQYMRU, AC MAE’N CAEL EI REDEG GAN, GRŴP O WIRFODDOLWYR LGBTQ+ A’U CYNGRHEIRIAID. I GAEL GWYBOD MWY AM BWY YDYN NHW, EDRYCHWCH ISOD.

LGBTQYMRU WAS FOUNDED AND IS RUN BY A GROUP OF LGBTQ+ AND ALLY VOLUNTEERS. TO FIND OUT MORE ABOUT WHO THEY ARE, CHECK OUT BELOW.

Editorial Board

Bwrdd Golygyddol​

Bleddyn Harris

Fe/nhw | he/they

Cadeirydd a Golygydd

Chair and Editor

Diamon Chimdi

Hi | she/her

Social Media and Engagement Officer

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol ac Ymgysylltu

Craig Stephenson

Fe | he/him

Golygydd Cymunedol

Qommunity Editor

Karen Harvey-Cooke

Hi | she/her

Golygydd Cymunedol

Qommunity Editor

Owen Hurcum

Nhw | they/them

Golygydd Cymunedol

Qommunity Editor

Andrew White

Fe | he/him

Golygydd Cymunedol

Qommunity Editor

Sue Vincent-Jones

Hi | she/her

Cyd-weithiwr y Bwrdd Golygyddol

Editorial Board Associate

Hannah Isted

Hi | she/her

Cyd-weithiwr y Bwrdd Golygyddol

Editorial Board Associate

Thania Acarón

Hi | she/her

Cyd-weithiwr y Bwrdd Golygyddol

Editorial Board Associate

Qommunity Reporters

Gohebydd Cymunedol

Jordan Howell

Fe | he/him

Rosie Webber

Hi | she/her

Hia Alhashemi

Hi | she/her

Fen Shield

Nhw |they/them

Carol Dierzuk

Hi/nhw | she/they

Matthew Skinner

Fe | he/him

Matthew Tordoff

Nhw | they/them

Danielle Herbert

Hi | she/her

Imogen Coombes

Hi | she/her

Emily Usher

Hi | she/her

Evie Barker

Hi | she/her

Charles Stylianou

Fe | he/him